Fotolektion

Gå närmare eller zooma in

Sluta inte att ta luftiga bilder, men närbilder väcker oftast större intresse. Ställ dig själv frågan: Måste jag få med allt på bilden? Kommer jag att ta bort intressanta delar av bilden om jag går närmare eller zoomar in? Svaret blir oftast nej.

Bilden förändras om du zoomar in eller går närmare. Genom att förflytta dig närmare så kommer motivet att kännas större jämfört med bakgrunden. Vid närbilder på ansikten så bör inte du vara närmare än 1-1,5 meter. Om du är närmare så kommer näsan att kännas större medan öronen framstår som mindre. Använd istället zoomfunktionen för att fylla upp den yta av bilden som du önskar att ansiktet skall ha.

 

Fånga rätt ögonblick

Ett fotografi är oftast det bästa sättet att bevara ett ögonblick. I en videosekvens kan du fånga ögonblicken och farten, men varje ögonblick passerar väldigt fort. Fotografiet fryser leendet, tårarna, ljuset, formerna, färgerna, ansiktena, omgivningen och sist men inte minst bevarar minnet för livet.

Om du har ett motiv som inte rör sig, så kan du hitta rätt kameravinkel, ljus och beskärning. Med ett motiv som rör sig blir det annorlunda, motivet kan förändras på bråkdelen av en sekund, ett huvud kan röra sig, ögonen blinka, en mun kan öppna sig osv, för att fånga rätt ögonblick är det viktigt att du tar många bilder och ofta.

Många kameror är långsamma, speciellt i dåligt ljus eller när man använder blixt. Blixten behöver några sekunder på sig att ladda innan den kan användas. Många kameror har också en fördröjning, problemen ökar när det är dåligt ljus. Det kan hjälpa att trycka ner avtryckaren halvvägs, innan du tar bilden. Det hjälper också att välja en digitalkamera med hög ljuskänslighet.

 

Ha ett öga för ögonen

Ögonen är den del av kroppen som är mest kontaktsökande, oavsett var du tittar i bilden så kommer ögonen att följa dig. Det kan vara en god ide att få modellen att titta rakt in i kameran.

Om du tar en bild när modellen blinkar, så kommer hon eller han att se trött ut. Vid användande av funktionen Röda ögon reduktion, blixtrar blixten några gånger. Då kan det hända att personen blinkar . Tänk på detta när ni använder denna funktion.

Röda ögon verkar vara ett tillfälligt problem. Fler och fler kameror har en mjukvara som tar bort de röda ögonen. Det finns även skrivare som har denna funktion. De flesta minilabben som fotobutiker använder kan ta bort de röda ögonen. Om du vill ta bort de röda ögonen själv så måste du installera en mjukvara som klarar av detta, men kom ihåg att detta arbete är ganska tidskrävande.

Dina ögon kommer att se större ut om du fotograferar ansiktet från sidan och snett uppifrån. I detta fall så bör modellen inte vrida på huvudet men titta åt sidan mot kameran. Var bara uppmärksam på att det finns tillräckligt med ljus som lyser mot ögonen, direkt solljus är oftast inte behagligt för ögonen. Försök att förflytta dig in i skuggan eller ta bilden i motljus och använd blixten.

När du fotograferar människor som gör någonting, som i bilden nedan, är det precis lika fint att låta modellerna titta på det dom gör. Genom att inte titta in i kameran så blir aktiviteten i bilden inte ögonen utan det som personen gör det viktigaste i bilden.

 

Använd blixt och/eller befintligt ljus

Blixten gör det möjligt att ta bilder i dåligt ljus, men även i starkt solljus och motljus kan det vara bra att använda blixten.

Ljus från fönster är ofta en utmärkt ljuskälla , både för att fotografera människor och djur. Försök att inte ta med fönstret i bilden, låt istället ljuset flöda in från sidan i bilden. Undvik direkt solljus på ditt motiv, detta för att kontrasten blir för hög.

 

Flytta motivet från mitten av bilden

De flesta människorna placerar motivet i mitten av bilden. På grund av detta har porträtt ofta mycket luft ovanför huvudet. Sänk kameran så att bildens överkant kommer närmare huvudet. Oftast så blir bilden bättre om du placerar motivet närmare ett av de fyra hörnen.

Den gyllene proportionen som en bild har delar in bilden i fyra delar. Tänk dig två linjer som delar bilden i tre lika stora delar vertikalt och horisontellt. Den gyllene proportionen är där dessa linjer skär varandra, ibland så måste man förflytta intressanta delar ut mot kanten av bilden för att skapa en god komposition. Det viktigaste att förstå är att huvudmotivet inte alltid måste vara i mitten av bilden!

 

Använd dina foton!

Du har ingen nytta av fotografier om du inte använder dem, man glömmer snabbt sina foton om man lägger dem i skokartonger, på CD, eller på din hårddisk. Gör förstoringar och sätt in dem i en ram.

Du kan skapa en presentation med din dator, med eller utan ljud, som du kan visa på din datorskärm eller TV. Det finns många möjligheter i den digitala världen. Dela dina bilder med familj och vänner, skicka dem med e-post, framkalla en extra omgång som du kan ge bort, rama in en förstoring, gör högtidskort, almanackor osv. Denna typ av gåvor är alltid uppskattad.

Välkommen 

 

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.